Градски ученически парламент – Велико Търново

Вид на организацията/Институцията
Неформална група
Адрес
Велико Търново, Младежки дом, стая 306
E-mail
Gup_vt@abv.bg
Website
https://www.facebook.com/Citystudentparliament/
Мисия/основни цели
Организиране на младежки акции, благотворителни кампании, спортни мероприятия, семинари и обучения.
Области на дейност и/или видове предоставяни услуги
Младежки дейности

Целеви групи
Всички младежи
Географски обхват на дейността
Велико Търново
Персонал
40 младежи доброволци
Телефон
0883 357 165