Сдружение „Горнооряховски младежки парламент“

Вид на организацията/Институцията
Сдружение
Адрес
5100 Г.Оряховица, ул. Цар Освободител 11 ет.3
E-mail
Gyparlament@abv.bg
Website
http://gyparlament.com/V2.0/
Мисия/основни цели
Организацията бе създадена от необходимостта да обединим своите сили, за да успеем да превърнем една добра идея в реалност. Ние сме млади и амбициозни млади хора с различни интереси. Това, което ни събра е желанието да приведем мечтите си в действие. Градът ни трябва да стане красив и перспективен за младите хора, да звучи детска глъч и да има работа за всички. Нашето мото е, че няма лоши идеи. Ако те са осъществими и полезни, ние сме готови да работим с вас, за реализирането им.
Области на дейност и/или видове предоставяни услуги
Специално ние смятаме,че живеем с мисълта за мисия. Тоест не ние като личности, а като част от едно поколение, което е призвано да изнесе на плещите си този труден период за държавата...И подсъзнателно може би всички го усещат, но не са готови да поемат такъв товар на плещите си. Ние искаме да им докажем, че младите хора са способни и че бъдещето е в техните ръце.
Целеви групи
Младежите от града Горна Оряховица
Географски обхват на дейността
Горна Оряховица

Персонал
доброволци
Телефон
0877350894 0888339100