Завърши информационната кампания

В периода 04 - 24 април 2019г. се проведе информационна кампания с цел да се запознаят целевите групи с проекта, да се привлече участие и да се генерират идеи за индикатори за оценка на общинската младежка политика. Бяха посетени осемте големи общини - Плевен, Ловеч, Русе, Търговище, Силистра, Разград, Велико Търново и Габрово, къдет бяха организирани промоционални срещи. В събитията взеха участие над 130 представители на общините, областни администрации, неправителствени организации и други формални и неформални структури, имащи отношение към работата с младите хора на местно ниво.