Информационна кампания

Информационните срещи за представяне на проекта и привличане на участие са както следва: 

Плевен (04.04.2019),

Ловеч (05.04.2019),

Русе (17.04.2019),

Търговище (18.04.2019),

Силистра (19.04.2019),

Разград (22.04.2019),

Велико Търново (23.04.2019),

Габрово (24.04.2019).