Проектът

Проектът цели принос към подобряване на формулирането и реализирането на младежките политики на местно ниво на територията на Дунавския регион в съответствие с Европейските и национални стандарти и добри практики, на базата на мониторинг, обратна връзка, партньорство и отправяне на препоръки от страна на гражданското общество. Целевите групи, към които е насочен, включват общинските власти, отговорни за местната младежка политика, гражданските организации (младежки и работещи с младежи), както и обществеността в общините Плевен, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Русе, Търговище, Разград и Силистра. Целта на проекта ще се постигне със следните дейности: Провеждане на информационна кампания за привличане на участието и картотекиране на младежките ресурси в изброените общини; Разработване на Методика и инструменти за граждански мониторинг и оценка на младежката политика на общинско ниво; Експертна среща за приемане на Методиката и нейното редактиране и допълване;

"Fridays for Advocacy" Session 2 on April 30, 15.00 CET; Seminar for CSOs active in the field of youth

27.04.2021 On Friday, at 15.00 CET comes the second session of Fridays for Advocacy titled "Change step-by-step, a framework for success"! This time Matteo Sisto of Europiamo will be the main speaker.

We believe that it is a great opportunity for all of us but mostly for younger colleagues to improve their skills in an area (advocacy) that many youth organisations haven't managed to prioritise or develop so much.

New ERASMUS+

26.03.2021. The Commission adopted the first annual work programme of Erasmus+ 2021-2027. 

With a budget of €26.2 billion, (compared to €14.7 billion for 2014-2020), complemented with about €2.2 billion from EU's external instruments, the new and revamped programme will fund learning mobility and cross-border cooperation projects for 10 million Europeans of all ages and all backgrounds. It will seek to be even more inclusive and to support the green and digital transitions, as set out in the "European Education Area".

Balkan Trafik! is back!

18.02.2021 For its 15th edition, Balkan Trafik is taking a new turn and moving to an entirely digital programme. Enough to keep the festival live on your small and big screens in the rules of health, to be discovered from 22nd to 25th April 2021 on our new mobile application " Balkan Trafik " and on our website. Apart from the canvas background, nothing changes. Balkan Trafik!

Възможност за младежта - Открита покана за четвъртата среща на върха на младите лидери на ASEF

01.02.2021. Поздрави от Фондация Азия-Европа (ASEF) - междуправителствена организация със седалище в Сингапур и публично финансирана от над 50 държави в Азия и Европа. Нашата цел е да съберем азиатците и европейците заедно чрез различни програми, събития, грантове и обучения.

Кръгла маса в Русе

30-31.01.2020 В хотел "Бистра и Галина" - Русе се състоя кръгла маса под наслов "Общински младежки политики - констатации и възможности за развитие". В работата й взеха участие 26 представители на местни власти, младежки домове и НПО от всички участващи в проекта общини - Плевен, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Русе, Разград, Търговище и Силистра. Участниците се запознаха с направеното изследване и оценяването по индикатори, както и работеха за подобряване на местните политики в бъдеще.

Обучение на служителите на СМЦ

22-24.01.2020 В хотел Арена - Самоков се състоя обучение на персонала на Свободен младежки център в граждански мониторинг и застъпничество за развитие на младежките политики. Обучаемите имаха възможност да се запознаят с опита, натрупан по проекта и да овладеят начините за генериране на индикатори, разработване на инструментариум и провеждане на мониторинга, както и с някои техники за застъпничество, конкретно при млади хора. Бяха представени накратко и резултатите от оценката на индикаторите в осемте целеви общини.

Онлайн анкета

Ако сте младежи, живеещи в една от общините Плевен, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Русе, Разград, Плевен или Силистра, дайте мнението си за местната младежка политика, като попълните анкетата ни ТУК. Отнема само 5 мин!