Știri

Ajutor pentru refugiații din Ucraina

10.03.2021 Centrul de Tineret Liber a oferit materiale didactice, încălțăminte și echipament discutabil copiilor refugiaților din războiul din Ucraina. Eforturile continuă pentru a accelera integrarea refugiaților din Vidin, inclusiv accesul copiilor la grădinițe și școli din oraș.

Materiale de informare privind mai multe tipuri de dezastre naturale și domestice

01.11.2021 Asociația Vasiliada a elaborat  un set de materiale de informare privind mai multe tipuri de dezastre naturale și domestice, acestea fiind publicate în data de 01.11.2021, precum și informarea despre modalitățile în care familiile pot întreține locuințele.

Distribuire de material pentru situații de urgență, in Argetoaia

22.10.2021. In data de 22.10.2021, Asociația Vasiliada a distribuit către 200 de copii din Comuna Argetoaia, pachete constituite din fructe, broșuri de colorat despre situații de urgență, set de creioane colorate.

Manual de voluntariat

01.10.2021 Centrul de Tineret Gratuit a emis un Manual de Voluntariat pentru tinerii interesați de voluntariat în situații de urgență. Manualul este un produs al proiectului transfrontalier „Moving Borders for Emergency Volunteering”, implementat cu un partener din Serbia în cadrul Programului INTERREG-IPA. Scopul principal al proiectului a fost creșterea motivației pentru voluntariat în situații de urgență, dezvoltând voluntariatul tinerilor.

Piesă de teatru despre comportamente în caz de incendiu

02.09.2021. Prin Proiectul,, FACTIS- Fii actor pentru o comunitate transformată, integrată și sustenabilă!", cu sprijinul partenerilor noștri World Vision România, în data de 02.09.2021 a fost pusă în scenă o piesă de teatru, menită să sensibilizeze comunitatea și să îi învețe pe cei prezenți despre comportamente ce trebuie avute în caz de incendiu.

Training in Argetoaia

19.05.2021 In parteneriat cu ISU DOLJ, Asociația Vasiliada a realizat în data de 19.05.2021, în cadrul Proiectului ,,FACTIS- Fii actor pentru o comunitate transformată, integrată și sustenabilă!, un training pentru locuitorii satului Argetoaia, acesta constând în instruirea persoanelor prezente în vederea adoptării unui comportament adecvat de reacție în cazul producerii unor dezastre naturale.

Activități de instruire pentru copii

In cadrul Proiectului ,, FACTIS- Fii actor pentru o comunitate transformată, integrată și sustenabilă!, educația se face prin joacă, minim 180 de copii din grupul țintă al comunității din Argetoaia  vor participa la activități cu scopul de a învăța despre modalități de comportare în caz de dezastre naturale.

Prima reuniune a experților CODE

În perioada 07 - 09 iulie 2016, organizăm, în Dubova, județul Mehedinți, prima întâlnire internațională de experți CODE. La acest eveniment au participat 20 de experți (10 din România și 10 din Bulgaria. Din România au participat reprezentanți ai autorităților locale, specialiști în comunitate cu responsabilități în situații de urgență, lideri ai unităților de voluntari etc. Principala parte a reuniunii a implicat aprobarea raportul consolidat și elaborarea termenilor de referință pentru crearea metodologiei stabilite pentru pregătirea resurselor umane locale.

Aplicarea unei cercetari comparative, in Romania

În cadrul acestei activități, trei cercetători au contractat: un lider de cercetare, responsabil cu dezvoltarea metodologiei de cercetare și a raportului comparativ;

Rolul metodologiei de cercetare CODE este de a furniza instrumentele și informațiile adecvate pentru efectuarea analizelor teoretice și empirice ale situației la frontiera româno-bulgară, în domeniul protecției civile și al gestionării riscurilor.

  • Total Visitors: 48419