Despre proiect

Proiectul “Opozitia comunitara impotriva dezastrelor” (CODE) este finantat prin Programul Interreg V-A Romania-Bulgaria. Partenerii din cadrul acestui proiect sunt: Asociatia Vasiliada, din Craiova, Romania, in calitate de lider de parteneriat, Asociatia Free Youth Centre – Vidin, Bulgaria, Crucea Rosie Bulgaria si Crucea Rosie – Filiala Dolj, Romania.

 Obiectivul general al proiectului il reprezinta cresterea capacitatii locale a comunitatilor rurale din zona de granita Romano-Bulgare (Dolj, Romania, Vidin si Montana din Bulgaria) pentru prevenirea si limitarea efectelor dezastrelor, prin dezvoltarea si extinderea unor unitati de voluntari, care sa fie bine pregatite, in context transfrontalier.

Bugetul total al proiectului este de 280.566,42 EUR,  finantat de catre Uniunea Europeana prin Fondul regional de Dezvoltare, guvernul Romaniei si Bulgariei si partnerii din proiect.

Ajutor pentru refugiații din Ucraina

10.03.2021 Centrul de Tineret Liber a oferit materiale didactice, încălțăminte și echipament discutabil copiilor refugiaților din războiul din Ucraina. Eforturile continuă pentru a accelera integrarea refugiaților din Vidin, inclusiv accesul copiilor la grădinițe și școli din oraș.

Materiale de informare privind mai multe tipuri de dezastre naturale și domestice

01.11.2021 Asociația Vasiliada a elaborat  un set de materiale de informare privind mai multe tipuri de dezastre naturale și domestice, acestea fiind publicate în data de 01.11.2021, precum și informarea despre modalitățile în care familiile pot întreține locuințele. Pentru realizarea materialelor de promovare s-a utilizat experiența Proiectului ,,CODE- Opoziție Comunitară Împotriva Evenimentelor Dezastruoase", care a oferit oportunități teoretice și practice pentru dobândirea de cunoștințe, competențe, privind protecția și auto- apărarea în caz de posibile riscuri de dezastre.

Distribuire de material pentru situații de urgență, in Argetoaia

22.10.2021. In data de 22.10.2021, Asociația Vasiliada a distribuit către 200 de copii din Comuna Argetoaia, pachete constituite din fructe, broșuri de colorat despre situații de urgență, set de creioane colorate.

Manual de voluntariat

01.10.2021 Centrul de Tineret Gratuit a emis un Manual de Voluntariat pentru tinerii interesați de voluntariat în situații de urgență. Manualul este un produs al proiectului transfrontalier „Moving Borders for Emergency Volunteering”, implementat cu un partener din Serbia în cadrul Programului INTERREG-IPA. Scopul principal al proiectului a fost creșterea motivației pentru voluntariat în situații de urgență, dezvoltând voluntariatul tinerilor.

Pagini

  • Total Visitors: 48352