Despre proiect

Proiectul “Opozitia comunitara impotriva dezastrelor” (CODE) este finantat prin Programul Interreg V-A Romania-Bulgaria. Partenerii din cadrul acestui proiect sunt: Asociatia Vasiliada, din Craiova, Romania, in calitate de lider de parteneriat, Asociatia Free Youth Centre – Vidin, Bulgaria, Crucea Rosie Bulgaria si Crucea Rosie – Filiala Dolj, Romania.

 Obiectivul general al proiectului il reprezinta cresterea capacitatii locale a comunitatilor rurale din zona de granita Romano-Bulgare (Dolj, Romania, Vidin si Montana din Bulgaria) pentru prevenirea si limitarea efectelor dezastrelor, prin dezvoltarea si extinderea unor unitati de voluntari, care sa fie bine pregatite, in context transfrontalier.

Bugetul total al proiectului este de 280.566,42 EUR,  finantat de catre Uniunea Europeana prin Fondul regional de Dezvoltare, guvernul Romaniei si Bulgariei si partnerii din proiect.

Prima reuniune a experților CODE

În perioada 07 - 09 iulie 2016, organizăm, în Dubova, județul Mehedinți, prima întâlnire internațională de experți CODE. La acest eveniment au participat 20 de experți (10 din România și 10 din Bulgaria. Din România au participat reprezentanți ai autorităților locale, specialiști în comunitate cu responsabilități în situații de urgență, lideri ai unităților de voluntari etc. Principala parte a reuniunii a implicat aprobarea raportul consolidat și elaborarea termenilor de referință pentru crearea metodologiei stabilite pentru pregătirea resurselor umane locale.

Această primă întâlnire a fost, de asemenea, foarte importantă deoarece a fost primul contact între experți care vor colabora în activitățile viitoare, să înțeleagă și să aibă o imagine a sistemului de gestionare a riscurilor din țara vecină, probleme comune și soluții, legislație etc.

  • Total Visitors: 45628