Despre proiect

Proiectul “Opozitia comunitara impotriva dezastrelor” (CODE) este finantat prin Programul Interreg V-A Romania-Bulgaria. Partenerii din cadrul acestui proiect sunt: Asociatia Vasiliada, din Craiova, Romania, in calitate de lider de parteneriat, Asociatia Free Youth Centre – Vidin, Bulgaria, Crucea Rosie Bulgaria si Crucea Rosie – Filiala Dolj, Romania.

 Obiectivul general al proiectului il reprezinta cresterea capacitatii locale a comunitatilor rurale din zona de granita Romano-Bulgare (Dolj, Romania, Vidin si Montana din Bulgaria) pentru prevenirea si limitarea efectelor dezastrelor, prin dezvoltarea si extinderea unor unitati de voluntari, care sa fie bine pregatite, in context transfrontalier.

Bugetul total al proiectului este de 280.566,42 EUR,  finantat de catre Uniunea Europeana prin Fondul regional de Dezvoltare, guvernul Romaniei si Bulgariei si partnerii din proiect.

First CODE Meeting of Experts

7-8.07.2016 In Dubova, Romania held the First CODE meeting of experts in disaster protection from Bulgaria and Romania. The forum is a activity under "Community Opposition of Disastrous Events" project and aimed to presenting the results of a Comparative research and drafting Terms of Reference for the methodology of project's training and practical exercises.

  • Total Visitors: 300395