Първа CODE среща на експерти

7-8 юли 2016. В Дубова, Румъния се проведе Първата CODE среща на експерти по защита от бедствия от България и Румъния. Форумът е дейност по проект "Общностен отпор на бедствени събития" и целеше представяне на резултатите от проведено сравнително проучване, както и изготвяне на задание за разработване на методология на обученията по проекта.

Промоция на проекта в България

Април, 2016. Първата проектна дейност - "Промоция на проекта", официално стартира в българския граничен район. До края на май един PR експерт ще посети 15 местни общности (общински центрове) в области Видин и Монтана за да презентира проектната идея и да привлече участието на целевите групи. Презентацията може да бъде разгледана в раздел Документи

Страници

  • Total Visitors: 440589