Промоция на проекта в България

Април, 2016. Първата проектна дейност - "Промоция на проекта", официално стартира в българския граничен район. До края на май един PR експерт ще посети 15 местни общности (общински центрове) в области Видин и Монтана за да презентира проектната идея и да привлече участието на целевите групи. Презентацията може да бъде разгледана в раздел Документи

  • Total Visitors: 672140