Община Монтана

Община Монтана се намира в Северозападна България и е една от съставните общини на Област Монтана. Намира се на 113 км северно от София, на 38 км от Враца, на около 50 км на юг от река Дунав и около 30 км на изток от границата със Сърбия и Черна гора.  Центърът на община Монтана е град Монтана, който е разположен на река Огоста. Релефът на община Монтана е предимно хълмист. В неговите граници са включени части от Предбалкана, много малки части от Дунавската хълмиста равнина и Старопланинската верига. Град Монтана разполага с два вида транспорт – автобуси и влакове, които свързват града с останалата част от страната. Има редовни автобусни линии до София, Лом, Видин, Белоградчик, Плевен и Враца, както и до по – малките населени места. Автогарата и ж.п. гарата се намират в непосредствена близост. Монтана е междинна железопътна спирка по линията Бойчиновци – Берковица. Само на 22 км западно от града се намира Лопушанският манастир. В Монтана има активен културен живот. Сред основните забележителности на града са Историческият музей и Художествената галерия “Кирил Петров”, Драматичният театър, а по-известните исторически паметници и местности са архитектурният комплекс „Лапидариум“, историческата местност Кале баир, „Ашиклар Еко“, Язовир „Монтана“. Язовирът се намира южно от града - прекрасно място за почивка, спорт, воден туризъм и риболов. В околността има множество почивни бази и заведения. 

 

Статистически данни: 
Площ: 676,11 кв.км.
Население (към 31.12.2015): 54 537 души
Населени места: 24 населени места, от които 1 град Монтана и 23 села – Безденица, Белотинци, Благово, Винище, Вирове, Войници, Габровница, Горна Вереница, Горно церовене, Доктор Йосифово, Долна Вереница, Долна Рикса, Долно Белотинци, Клисурица, Крапчене, Липен, Николово, Славотин, Смоляновци, Стубел, Студено буче, Сумер, Трифоново

 

Контакти:

Адрес: 3400 гр. Монтана, Ул. „Извора” 1
Телефон за контакти: 096/300 400
Факс: 096/300 401
E-mail: mayor@montana.bg
Интернет страница: http://www.montana.bg

Доброволно формирования:

Доброволното формирование е създадено през 2014 по решение на ОбС от 2013г. То се състои от 35 души от норматив 40. Набират се с обява. Oт всички набрани, 6 са граждани, явили се самостоятелно по повод на обявата. От останалите 7 работят в Общината, останалите са от фирма „Чистота”. Първоначално обучение първи модул в Професионалния център на ПБЗН- Монтана (двете части, без Първа помощ) – такова обучение са преминали 26 души; 9 са преминали само първа част, поради по-късното им набиране. Трима от формированието са били командировани да помагат в гр.Мизия през 2014г. Част от доброволците са участвали в международно учение. Правили са демонстрации в деня на огнебореца.

  • Total Visitors: 48547