Община Брегово

Община Брегово е разположена в най–северозападната част на Република България, между бреговете на реките Тимок и Дунав. На запад граничи с Република Сърбия (чрез река Тимок и по суша), на север - с Република Румъния (чрез река Дунав), на изток, юг и югоизток – съответно с общините Ново село, Бойница и Видин.
На територията на общината функционира ГКПП Брегово, най-северната транспортна връзка между Република България и Република Сърбия, където е изграден и модерен Граничен инспекционен ветеринарен пункт, отговарящ на всички европейски изисквания за граничен контрол и инспекция на хранителни продукти от животински произход. ГКПП Брегово е по направление на второкласен път II 12 О.п. Видин - Иново - Брегово - граница Сърбия и свързва градовете Брегово и Неготин (Сърбия). 
Релефът в общината е равнинен и полупланински в селата Косово, Делейна и Гъмзово. 
Община Брегово е селски район, зависим от земеделието и животновъдството, като източник на заетост и доходи. Подходящите климатични условия и плодородните почви, благоприятстват развитието на хлебно и фуражно производство, лозарство, овощарство, зеленчукопроизводство, овцевъдство и говедовъдство. 
На територията на общината се разположени следните исторически местности: „Дортикум“ (римски кастел) край с.Връв, разкопки от римско време край с.Балей, татарски кладенец край с.Куделин. 

Статистически данни: 
Площ: 180 км2 
Население(към 31.12.2013): 5245 жители 
Населени места: 1 град – Брегово (център на общината); 9 села - Село Балей, Село Делейна, Село Гъмзово, Село Калина, Село Косово, Село Куделин, Село Ракитница, Село Тияновци, Село Връв 
По-големите населени места: 
гр. Брегово: 2431 жители 

Контакти:

Адрес: гр. Брегово, ПК 3790, пл. ''Централен'' №1

Телефон: 09312/ 98 21, 98 19

Факс: 0882 923 300

Електронен адрес: ob_bregovo@b-trust.org

Интернет страница: http://www.bregovo.net

  • Total Visitors: 48645