Обучителни сесии в България

20 май 2017. Свободен младежки център успешно приключи серията от 18 двудневни обучителни семинари за членове на доброволни формирования по защита от бедствия и аварии и на общински служители от области Видин и Монтана, провеждана от сдружението с цел подобряване на подготовката за реакция при спешни ситуации.

  • Total Visitors: 1517882