Втора CODE среща на експерти

14-15 октомври 2016. В Белоградчик се проведе втората среща на експерти от България и Румъния по проект "Общностен отпор на бедствени събития". Целта на срещата бе одобрение на методическия комплект, изработвен за обезпечаване на обучителните курсове и предвидените практически учения.

  • Total Visitors: 1357240